BezWiaryWJutro

33 teksty – auto­rem jest Bez­WiaryW­Jutro.

Jeżeli się po­tykasz, znaczy to, że na­dal szu­kasz swo­jej drogi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 sierpnia 2017, 04:59

Jeśli umierasz, to umieraj, a jeśli nie, to zacznij żyć!
Nie można żyć na próbę. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 czerwca 2014, 00:37

Zarys

O Mój Boże, gdy­by ktoś widział mo­je wnętrze tak jak ja je widzę, al­bo jak my je widzi­my bo prze­cież jes­teś ze mną w tej przytłaczającej niedo­li. Moją duszę tar­ga ogień piekiel­ny już tu na ziemi. Mi­nione wy­darze­nia których doświad­czyłem sku­tecznie spro­wadzały mnie na dno. Zacząłem to ak­cepto­wać nie zdając so­bie spra­wy, że mogę nie mieć siły w os­ta­tecznym roz­rachun­ku na od­bi­cie się od dna. 

dziennik • 17 czerwca 2014, 01:17

Pat­rzę na Ciebie i nic nie czuję – jest tyl­ko pus­tka która zew­sząd mnie ogar­nia, dno, za­mieć która zdmuchnie resztki mo­jego szczęścia.
Two­je oczy jeszcze nig­dy nie były tak zim­ne w stosunku [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 26 listopada 2013, 02:28

Fragment ,,czegoś"...

W rdza­wym blas­ku lam­pki noc­nej której światło pa­dało na de­likat­nie po­mar­szczo­ne zasłony, uj­rzałem Ciebie. Mając na wpół bladą twarz powiedziałaś:
- Po­dejdź do mnie w mil­cze­niu, bez­dechu uczuć, jeśli pot­ra­fisz mo­ja niedoszła miłości.
Ruszając [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 31 sierpnia 2013, 04:09

Jeśli jest ja­kieś życie po śmier­ci to je też chce przeżywać z Tobą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 grudnia 2012, 06:11

Pew­ni ludzie nie po­win­ni dos­tać da­ru mowy... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 31 sierpnia 2011, 11:14

Jes­teś moją niewiadomą którą muszę obliczyć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 sierpnia 2011, 12:43

Co zro­bię gdy sta­ra miłość nig­dy nie zardzewieje? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 sierpnia 2011, 15:30

Jeśli nie umiesz zad­bać o siebie to nie zad­basz o drugą osobę. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 29 czerwca 2011, 22:52

BezWiaryWJutro

BezWiaryWJutro

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 sierpnia 2017, 22:17LiaMort sko­men­to­wał tek­st Jeżeli się po­tykasz, znaczy [...]

4 sierpnia 2017, 08:38meedea sko­men­to­wał tek­st Jeżeli się po­tykasz, znaczy [...]

4 sierpnia 2017, 05:56Irracja sko­men­to­wał tek­st Jeżeli się po­tykasz, znaczy [...]

6 lipca 2014, 15:26MarcoPolo sko­men­to­wał tek­st Zarys

6 lipca 2014, 04:36BezWiaryWJutro sko­men­to­wał tek­st Zarys

4 lipca 2014, 00:05MarcoPolo sko­men­to­wał tek­st Zarys

3 lipca 2014, 16:00BezWiaryWJutro sko­men­to­wał tek­st Zarys

2 lipca 2014, 22:05MarcoPolo sko­men­to­wał tek­st Zarys

2 lipca 2014, 11:13BezWiaryWJutro sko­men­to­wał tek­st Zarys

27 czerwca 2014, 22:47MarcoPolo sko­men­to­wał tek­st Zarys